Bazı basın ve yayın organlarının 22 Temmuz 2019 tarihli yayınlarında şirketimiz tarafından ithal edilen besi hayvanları ile ilgili çıkan haberler nedeni ile gerek vatandaşlarımızın gerekse medyamızın sağlıklı bilgilendirilmesi adına işbu kamuoyu bildirisinin yapılması zaruri hale gelmiştir.

Şirketimiz sektörünün öncülerinden olup; bugüne kadar yapmış olduğu gerek uluslararası gerekse ulusal ticaretlerinde kamu menfaatini önde tutmuş, faaliyet alanı nedeni ile üzerine düşen her türlü yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Zira, şirketimizin bu tutumu sektör katılımcıları tarafından da benimsenmiş ve şirketimizin ticari faaliyetleri hem idareler hem de müşterimiz nezdinde hiçbir olumsuzluk yaşanmadan bugüne kadar gelinmiştir.

İş bu kamuoyu bildirisini yayınlama zaruretini doğuran konu ile ilgili öncelikle ve özellikle belirtmek isteriz ki şirketimiz kurulduğu tarihten 05 Temmuz 2019 tarihine kadar İspanya’dan herhangi bir besi hayvanı ithalatı gerçekleştirmemiştir. Medyaya yansıyan haberlerde unvanı geçen Pinsos Ursa ile tek bir sözleşme imzalanmış ve sadece bir ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir.

Her ne kadar ticari gizlilik kuralları kapsamında bazı sözleşmesel ve hukuki konuların ifşa edilmemesi gerekmekte ise de yakın bir tarihte Kurban Bayramını kutlayacak olmamız nedeni ile vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi, akabinde ise Sayın CHP Manisa Milletvekilimiz başta olmak üzere medya kuruluşlarının gerçeklere vakıf olması adına aşağıdaki bilgileri kamuoyuna sunmaktayız.

Medyaya yansıyan ve Sayın CHP Manisa Milletvekilimizin demecinde: “… besilik dana ithalatı yapan bir firmanın evraklarda sahtecilik yaptığı düşünüldüğünde ülkemiz hayvancılığının nasıl bir tehlike içinde olduğu açıkça görülmektedir.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Özellikle ve üzülerek belirtmek isteriz ki Sayın vekilimizin beyanı kendisinin yanlış ve eksik bilgilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Zira, hem Türkiye hem de Avrupa Birliği mevzuatına hem de ilgili firma ile imzalamış olduğumuz 31 Mayıs 2019 tarihli sözleşmeye göre; habere konu besi hayvanlarına ait Veteriner Sağlık Sertifikaları da dahil tüm evrakların Pinsos Ursa firması ve İspanya’da ki yetkili otoriteler tarafından hazırlatılması gerekmektedir. Bu durum, ulusal ve uluslararası mevzuatın zorunlu kıldığı bir prosedür olup; aksinin yapılması veya kararlaştırılması dahi mümkün değildir. Bu aşamada, konu ile ilgili detaylı bilgi talep edenler ile ilgili mevzuat, karşılıklı yazışmalar ve sözleşme maddeleri şirketimiz tarafından paylaşılacaktır. Burada belirttiğimiz üzere; ithalat evraklarının, menşei ülkesi olan İspanya’da Pinsos Ursa firması tarafından hazırlandığı gerçeğinden habersizce, şirketimizi ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara sürükleyebilecek beyanların, konu hakkında şirketimizin açıklamaları sorulmadan ve şirketimizin izahatları dinlenmeden haber konusu yapılmasını üzüntü ile karşılamış bulunmaktayız.

Konunun kamuoyu ve medyamız tarafından daha sağlıklı bir şekilde takip edilmesi için vurgulamak isteriz ki:

– Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği mevzuatına hem de ilgili firma ile imzalamış olduğumuz 31 Mayıs 2019 tarihli sözleşmeye göre habere konu besi hayvanlarının Veteriner Sağlık Sertifikaları da dahil tüm evraklarının İspanya’da ve Pinsos Ursa firması tarafından hazırlatılması gerekmektedir. Dolayısı ile habere konu evrakların şirketimiz tarafından hazırlanması gibi bir durum söz konusu değildir.

– Medyaya yansıyan haberlerde, besi hayvanlarının İspanya’nın karantina bölgesinden ithal edildiği iddia edilmiş ise de bu iddia tamamen asılsız olup; hiç bir somut belgeye dayanmamaktadır. Aksine, söz konusu besi hayvanlarının tamamı İspanya’nın güvenli yetiştiricilik bölgeleri olarak kabul edilen bölgelerden seçilmiş ve ithal edilmiştir.

– Her ne kadar medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerde Kurban Bayramı öncesi vurgusu yapılarak söz konusu hayvanların kesim hayvanı olduğu şeklinde bir ifade kullanılsa da; haber içeriklerinde de sıklıkla geçtiği şekilde Pinsos Ursa firmasından ithal edilen hayvanlar sadece besi hayvanlarıdır. Bu hayvanların, yasal mevzuat ve ithalat rejimleri gereği Kurban Bayramı döneminde kasaplık hayvan olarak kullanılması ve vatandaşlarımızın tüketimine sunulması mümkün değildir.

– Pinsos Ursa firması tarafından sağlanan belgelerdeki muhtemel yanlışlık ve sahtelik hususunun Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şirketimize iletilmesi ile derhal ve en hızlı şekilde Bakanlığımız nezdinde, Cumhuriyet Savcılığımız nezdinde ve Pinsos Ursa firması ile aramızdaki sözleşme gereği Uluslararası Ticari Tahkim nezdinde gerekli her türlü süreç işletilmeye başlanmıştır. Bu konuya ilişkin bilgi ve belge taleplerinin olması halinde şirketimiz söz konusu belgeleri tüm şeffaflığı ile paylaşmaya hazırdır.

– Söz konusu besi hayvanlarının tamamı hem Bakanlığımız hem de şirketimiz tarafından dikkatlice takip edilmekte olup; İthal edilen hayvanların teknik ve sağlık şartlarına ilişkin tüm prosedürleri yetkili otoriteler tarafından da takip edilmektedir.

Son olarak, MKA Hay. San. ve Tic. A. Ş. olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz konuların sıkı takipçisi olduğumuzu, öncelikle Milli menfaatlerimizin, sonrasında ise şirketimizin ticari itibarı için her türlü çalışmanın eksiksiz bir şekilde devam ettiğini bildirir, bu süreçte asılsız, dayanaksız, kasıtlı ve doğrudan doğruya şirketimizin ticari itibarını hedef alan haber, yayın, beyan ve sair konu hakkında gerekli her türlü yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.